Brederode wordt gesteund door

De Ruïne van Brederode zou eigenlijk vanaf november 2012 gesloten blijven voor publiek. Door de het initiatief de Stichting Heerlijkheid Brederode op te richten en de enthousiaste inzet van de Vrijwilligers, is de Ruïne vanaf 14 april 2013 weer geopend voor publiek.

Daarnaast hebben er ook anderen een bijdrage geleverd. Hierdoor zijn evenementen mogelijk geweest, de toegangsprijzen niet verhoogd, educatieve projecten opgezet, etc. Deze organisaties willen wij dan ook hartelijk danken voor hun steun en bijdrage. Indien u ook een bijdrage wilt leveren; neem dan gerust contact op.

Naast de steun die wij kregen van mensen die Vriend zijn geworden of een Steen hebben geadopteerd, heeft Stichting Heerlijkheid Brederode het afgelopen jaar ook steun ontvangen (financiële bijdragen of anderszins) van de volgende organisaties:

  • raym.deds.nl/pagina48.html, maakt prachtige foto’s van de Ruine.
  • Gitte Verweel (Oud-Velsen), het gratis ontwikkelen en opzetten van onze huisstijl. Vormgeving van al onze posters, nieuwsbrieven en andere uitingen;
  • Folkerts (), korting op drukwerk (en bedrukte t-shirts) t.b.v. Chill at the Castle
  • Eerkens Machine Techniek, schenking van een pomp, een antiek spinnenwiel, opbergkisten, en enkele andere zaken.
  • Graphicsign (Velserbroek), voor het tegen kostprijs leveren van het infobord.