U vóór de Ruïne

Tot 1 november 2015 is de Stichting Heerlijkheid Brederode door de rijksoverheid in de gelegenheid gesteld om de Ruïne openbaar toegankelijk te houden voor het bezoekende publiek. Daarbij bieden wij met de Ruïne een podium voor cultuur, natuur& milieu educatie, diverse vormen van kunst, etc.

Om dit te bewerkstelligen, hebben wij ook Uw hulp nodig! U kunt ons op verschillende manieren helpen:

Vrijwilligers: Om de regelmatige openingstijden te realiseren, kunnen wij niet zonder enthousiaste vrijwilligers! Heeft u interesse, mail ons dan op info@heerlijkheid-brederode.nl Dan kunnen wij u meer informatie geven over de werkzaamheden en afspraken die wij met elkaar kunnen maken.
Kijk voor een functie-profiel voor vrijwilligers.

Vriend van de Ruïne van Brederode. U kunt Stichting Heerlijkheid Brederode ook ondersteunen door vriend te worden.
U kunt vriend worden voor slechts € 25,= tot 1 november 2015!
U krijgt dan elke maand een nieuwsbrief (derde woensdag van de maand), voorrang op kaartverkoop en informatie over activiteiten die plaatsvinden in, op en om de Ruïne. Daarnaast heeft U natuurlijk gratis entree van de Ruïne. Ook zullen er speciale Vrienden aanbiedingen zijn.
Om Vriend te worden kunt u ons mailen op  info@heerlijkheid-brederode.nl.
Of u maakt €25,= euro over op bankrekeningnummer: NL55 RABO 0105 1190 32,  o.v.v. Vriend en uw e-mailadres (zodat wij u een nieuwsbrief kunnen toezenden en berichten als uw Vriendenpas klaar ligt bij de Ruïne).

Adopteer een steen. Meer symbolisch. Heeft u sympathie voor de Ruïne en ziet u ook graag dat de activiteiten doorgang kunnen vinden, zodat de Ruïne een levendige plek blijft; dan kunt u een steen adopteren. Een adoptie kost (per steen) € 10,= en loopt tot 1 november 2015. U ontvangt -na betaling- een certificaat met uw steen (of stenen, zoveel u wilt! U betaalt per steen € 10,=) daarop. Daarbij krijgt u één toegangskaart voor de Ruïne, zodat U Uw steen kunt bezoeken (en natuurlijk neemt u dan uw hele familie mee!). Om een steen te adopteren, kunt u ons mailen op  info@heerlijkheid-brederode.nl. Of u maakt het bedrag (afhankelijk van het gewenste aantal stenen) over op bankrekeningnummer: NL55 RABO 0105 1190 32,  o.v.v. adoptie steen en uw e-mailadres (zodat wij u een bevestiging kunnen toezenden en berichten als uw Stenencertificaat klaar ligt bij de Ruïne).

Stichting Heerlijkheid Brederode is een organisatie zonder winstoogmerk en is een lokaal initiatief met als doel de Ruïne openbaar toegankelijk te houden voor het publiek. (meer over de stichting)