Over de Stichting Heerlijkheid Brederode

Stichting Heerlijkheid Brederode zorgt m.b.v. de beheerders en vrijwilligers, en zonder subsidie, voor het dagelijks beheer van de Ruïne van Brederode.
Stichting Heerlijkheid Brederode is een stichting zonder winstoogmerk en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 57790736.
Rabobank: NL55 RABO 0105 1190 32.

Postadres
Velserenderlaan 2, 2082 LA Santpoort-Zuid

Bestuur
Voorzitter: Dimitri Arpad
Penningmeester: Aernout de Bruijne
Secretaris: Barbara de Groot
Bestuurslid: Natasja Hogen
Contact met bestuur via e-mail: bestuur@ruinevanbrederode.nl

Beheerders
Rob Kortekaas, 06-12412092
Angelique Schipper, 06-23169607
E-mail: info@ruinevanbrederode.nl

Stichting Monumenten Bezit (SMB) is eigenaar van de Ruïne van Brederode en heeft op dit moment 29 zeer diverse monumenten in Nederland in haar bezit.
Stichting Monumenten Bezit is een landelijke organisatie die zich inzet voor het behoud van cultureel erfgoed door verwerving, restauratie en exploitatie van beschermde monumenten.